Ocieplanie poddaszyOcieplanie poddaszy
Popularnym materiałem aby wykonac ocieplenie poddaszy jest wełna mineralna – skalna lub szklana. Najczęściej używa się jej w postaci lekkich i sprężystych mat – łatwych w transporcie i montażu, ale można także zastosować nieco droższe płyty, przeznaczone do ocieplania połaci dachu.
Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, czy pokrycie dachu jest szczelne. Grubość wełny mineralnej powinna zostać określona w projekcie wykonawczym i zapewnić wymagany współczynnik przenikania ciepła U, który dla połaci dachowych wynosi nie więcej niż 0,3 W/m2K. Osiągnięcie tej wartości jest możliwe przy zastosowaniu wełny o grubości 20 – 25 cm, dlatego często zachodzi konieczność ułożenia dwóch warstw termoizolacji. Wełna nie może wystawać poza wysokość krokwi, pomiędzy którymi jest układana. Producenci zwykle podają informację o tym, ile metrów kwadratowych można pokryć z jednego opakowania. Przy układaniu wełny należy pamiętać o konieczności pozostawienia ok. trzycentymetrowej szczeliny wentylacyjnej między połacią a warstwą izolacji. Przestrzeń ta nie jest wymagana, gdy jako poszycie stosowana jest wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia pozwalająca na wykonanie szczelnego dachu. Po ułożeniu wełny mineralnej należy zamocować folię paroizolacyjną, która zapobiegnie jej zawilgoceniu pod wpływem pary wodnej pochodzącej z wnętrza domu. Stosowanie paroizolacji jest szczególnie istotne w przypadku poddaszy ogrzewanych i mieszkalnych.
1. Wszelkie uszkodzenia folii wstępnego krycia muszą zostać naprawione przed układaniem wełny mineralnej.
2. Służy do tego samoprzylepna taśma uszczelniająca, wykonana z tego samego materiału co folia.
3. Mimo pozostawionych zakładek warto także zakleić miejsca połączeń pasów izolacji – zapobiega to podwiewaniu śniegu i deszczu, które może wystąpić, gdy na dachu ułożona jest wysoka dachówka, np. typu mnich-mniszka.
4. Aby wykonac ocieplanie poddaszy najczęściej stosuje się maty z wełny mineralnej o gęstości 10 – 55 kg/m3, dostępne w grubościach od 5 do 22 cm.
5. Przed przystąpieniem do mocowania wełny należy ją rozłożyć i pozostawić na kilka minut w celu jej całkowitego rozprężenia.
6. Materiał izolacyjny powinien ściśle wypełniać przestrzeń pomiędzy krokwiami, dlatego konieczne jest jego przycinanie.

7. Cięcie maty z wełny mineralnej wykonuje się przy użyciu ręcznej piły lub ostrego noża. Nie zaleca się stosowania narzędzi elektrycznych, których praca mogłaby zniszczyć strukturę materiału.

8. Przed ułożeniem wełny mineralnej do krokwi przybija się gwoździe, na których zamocowany zostanie cienki drut stalowy podtrzymujący izolację i zapobiegający jej wypadnięciu.

9. Na połączeniu połaci dachowej z murłatą należy ułożyć pas wełny mineralnej o grubości ok. 4 – 5 cm.
10. Przy stosowaniu wełny mineralnej warto pamiętać o konieczności założenia masek ochronnych na twarz, ponieważ jest to materiał silnie pylący.

11. Szerokość wełny powinna być nieco większa od odległości między krokwiami. Niedopuszczalne jest wkładanie maty „na wcisk” lub pozostawienie pustej przestrzeni.

 

12. Na warstwie ocieplenia układamy folię paroizolacyjną, w ten sposób aby w żadnym miejscu nie powstała szczelina pomiędzy jej pasami.
13. Folia paroizolacyjna dostępna jest w postaci długich pasów. Jej mocowanie nie jest trudne, wymaga jednak pracy dwóch osób – tylko wtedy materiał można odpowiednio naciągnąć przed przybiciem do krokwi.
14. Paroizolację mocuje się do krokwi przy użyciu zszywek wbijanych co 10 cm.

Wełna mineralna w postaci sprężystej maty stosowana jest do ocieplania połaci dachowej. Materiał izolacyjny umieszcza się w przestrzeni pomiędzy krokwiami, tak aby została ona szczelnie wypełniona, dlatego pas wełny powinien być o ok. 3 cm szerszy niż wynosi ta odległość. Wełna nie może być ułożona zbyt ciasno, aby nie powstały wybrzuszenia. Jeśli wymagana grubość warstwy termoizolacyjnej przekracza wysokość krokwi, należy wykonać specjalną nadbitkę zwiększającą jej wysokość lub przygotować ruszt z łat przybitych prostopadle do krokwi – ułożona między nimi druga warstwa wełny dodatkowo ociepli także krokwie.

Wełna mineralna może stracić swoje własności izolacyjne pod wpływem wilgoci pochodzącej ze skraplającej się pary wodnej, dlatego szczególnie na poddaszach mieszkalnych wymaga się stosowania paroizolacji. Najczęściej występują one w postaci folii polietylenowej, folii metalizowanej lub zbrojonej włóknem szklanym. Folie metalizowane mają zdolność do odbijania ciepła, dzięki czemu powstrzymują jego ucieczkę. Ważne jest, aby podczas układania warstwa metalizowana znalazła się od wewnątrz pomieszczenia.


PROMOCJE: