Docieplenia


ZADZWOŃ ZAPYTAJ O WYCENĘ OCIEPLENIA BUDYNKU tel.503-501-002

 

 

Docieplenia: Ochrona i komfort cieplny

 

Właściwe ocieplenie budynku to podstawa w dążeniu do posiadania ekonomicznego i ciepłego domu. Ocieplenie ścian zewnętrznych nie tylko poprawi jakość życia, ale również ochroni dom przed wpływem czynników atmosferycznych, pojawianiem się mikroorganizmów, a także wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Sama termoizolacja jednak nie wystarczy, trzeba dokładnie uzupełnić system ociepleniowy, jednocześnie nadając budynkowi wyjątkowego wyglądu. Pamiętać należy od samego początku, iż warstwa bazowa, nakładanych powłok, musi być wykonana niezmiernie starannie. Od tego bowiem zależy czy cały proces docieplenia będzie skuteczny czy raczej nasza praca pójdzie na marne.

Zaczynając od początku, musimy wyjaśnić sobie co to jest warstwa bazowa. W skrócie rzecz ujmując jest to zatopiona w zaprawie klejącej, siatka z włókna szklanego, na powierzchni termoizolacji ścian zewnętrznych. To właśnie ona, w dużej mierze odpowiedzialna jest za ochronę budynku, trwałość oraz odporność na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia systemu ociepleniowego.

Wybierając zaprawę klejącą oraz siatki wybierzmy zatem materiały wyłącznie najwyższej jakości. Wybór na podstawie ceny, może stać się oszczędnością generującą koszty, słabe produkty, zostaną szybko zniszczone, a nasza praca nie będzie nic znaczyła. Od razu, zdecydujmy się na najlepsze, zwracając również uwagę na elastyczność produktów.

Przyłożyć ogromną wagę należy także do tego, by prace były wykonywane w odpowiedniej kolejności oraz właściwym odstępie czasu. I tak na przykład, warstwa bazowa, może zostać położona, dopiero po upływie doby od momentu zamontowania termoizolacji.

Kiedy już zaczniesz działania, nałóż odpowiednią warstwę kleju i przyłóż pas siatki. Zwróć uwagę a grubość warstwy bazowej, zarówno grubość, jak i odpowiednie zatopienie siatki ma spore znaczenie dla trwałości i skuteczności docieplenia.

 

Na koniec, gdy wszelkie prace dociepleniowe zostaną wykonane, możesz powziąć działania, mające na celu już tylko upiększenie Twojej elewacji.

 

Dla uzyskania optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia-domu mieszkalnego, należy wygenerować ciepło i utrzymać je w tym pomieszczeniu, w sposób ciągły przez niezbędny okres.

Docieplenia budynków pomniejszają koszty ogrzewania o 70 % W warunkach polskich zużywa się 3-4 razy więcej energii cieplnej, dla zachowania podobnej temperatury pomieszczenia, w stosunku do zużycia w warunkach zachodnich.
Ilość generowanego ciepła zależy od rodzaju ogrzewania i sprawności urządzenia grzewczego. Utrzymanie temperatury zależy od stanu izolacyjności ścian, stropów i stanu otworów okiennych i drzwiowych.
W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie powstają spore ilości pary wodnej. Para ta jest odprowadzana na zewnątrz budynku poprzez kanały wewnętrznej wentylacji: -grawitacyjnej, -mechanicznej i poprzez ściany budynku. Ściany budynku zrobione z drewna, materiałów ceramicznych, mineralnych lub betonów są paroprzepuszczalne. Natomiast niepoprawnie wykonana warstwa docieplania ze styropianu może zminimalizować paroprzepuszczalność ściany i w konsekwencji doprowadzić do zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów. Dla zachowania paroprzepuszczalności ściany przy jej docieplaniu, należy stworzyć kanały do odprowadzenia tej wilgoci. W tym celu stosuje się układanie specjalnych listew na powierzchni ściany z rozstawem około 1m lub frezowanie brzegów styropianu. Styropian z frezowanymi brzegami umożliwia stworzenie kanałów odpowietrzających pomiędzy zewnętrzną warstwą docieplanej ściany i warstwą styropianu. Zadaniem tych kanałów jest odprowadzenie wilgoci pochodzącej z wnętrza pomieszczenia do atmosfery. Częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest niwelowanie paroprzepuszczalności ściany i spowodowanie znacznego jej zawilgocenia. Sposoby termorenowacji - docieplania.
Docieplania ścian i stropów wykonuje się tzw. "metodą lekką", przez nałożenie warstwy:
-styropian, -siatka, -tynk szlachetny/płytki elewacyjne,
-styropian, płyty izolacyjne PCV.
Zadaniem warstwy docieplającej jest:
- poprawa izolacyjności termicznej ścian,
- odcięcie dopływu wilgoci do ściany,
Warstwa docieplająca powinna pokrywac całą powierzchnię ścian i dachu oraz być:
A. Izolacyjna, współczynnik przewodności 0,04 W/m2xK, jednolita warstwa zamknięta ze wszystkich stron budynku pokrywająca ściany piwnicy do głębokości przemarzania gruntu lub stropu, ściany domu, powierzchnię dachu.
B. Hydrofobowa, nie przepuszczająca i wypierająca wilgoć. Warstwa docieplająca i ściany powinny być suche.
C. Lekka, nie powodować dodatkowego obciążenia ustroju nośnego budynku.
Powyższe wymagania spełniają: styropian, tynk szlachetny, płyty izolacyjne PCV i niektóre płytki elewacyjne. Stosować należy tylko płyty izolacyjne PCV o budowie komorowej zamkniętej produkt firmy Plastivan Belgia.
Natomiast wełna mineralna, spieniony polietylen i tynk zwykły są substancjami hydrofilnymi - nasiąkliwymi i dlatego nie są używane do docieplania budynków.
Poprawnie wykonane i kompleksowe docieplenie pozwala uzyskać do 70% oszczędności w zużyciu energii cieplej.

Docieplenia ścian z warstwą tynku szlachetnego;
1. Umocnić podłoże, powierzchnię ściany, przez naniesienie warstwy gruntującej.
2. Nałożyć warstwę kleju i przykleić płyty styropianowe FS15, z frezowanymi brzegami. Ze względu na mniejszą ilość łączeń najlepsze jest wykorzystanie płyt styropianu o wymiarach nie większych niż 1,0x1,5 m i minimalnej grubości płyty 5cm. Płyty styropianu przed przyklejeniem do ściany należy smarować warstwą kleju w postaci "pasów" lub "placków. Docieplać należy także powierzchnie boczne węgarków w otworach drzwiowych i okiennych.
3. Zamocować płyty przy użyciu eurokołków 4 szt. na m2 płyty. Eurokołki posiadają gwoździe stalowe ocynkowane i solidnie mocują styropian do ściany. Gwoździe tworzywowe nie zapewniają trwałego mocowania.
4. Na powierzchnię styropianu nanieść warstwę kleju i wcisnąć siatkę zbrojeniową. Stosować wyłącznie siatkę z włókna szklanego. Układać kolejne warstwy siatki z zachodzeniem brzegów po 5cm. Po 24 godz. pokryć całą powierzchnię kolejną warstwą kleju dla całkowitego zakrycia siatki.
5. Nałożyć warstwę hydrofobową, wypierającą wilgoć (grunt).
6. Nałożyć warstwę tynku szlachetnego mineralnego lub akrylowego.
Docieplenie w taki sposób wymaga wykonania 8 warstw, czas technologiczny prac wynosi ok. 2 tygodni. Tynk należy wykonywać w temperaturze 5-250C. Konieczne jest rusztowanie obejmujące całą docieplaną ścianę. Prace docieplające powinny być wykonywane przez osoby posiadające minimum wiedzy i doświadczenia. Koszt materiału dla docieplenia 1m2, wynosi ok. 22 zł. (dla styropianu FS15 o grubości 5cm).
Przygotowanie masy kleju i tynku mineralnego do nałożenia:
Worek zaprawy kleju lub suchego tynku mineralnego, należy dodać do pojemnika z wodą i wymieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszyczkowym do uzyskania jednorodnej masy. Następnie odłożyć wymieszaną zaprawę na około 10 min. i mieszać dalej przez 1-2 min. Po zakończeniu procesu mieszania uzyskuje się konsystencję kleju lub tynku odpowiadającą konsystencji "gęstej śmietany". Proporcje: 25kg tynku na około 6l wody. Po przygotowaniu, zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin.
Tynk akrylowy, jest tynkiem stworzonym na bazie żywicy akrylowej, odznacza się największą odpornością na działanie czynników atmosferycznych i trwałością koloru, gwarantowana wytrzymałość wynosi około. 25 lat. Tynk jest sprzedawany w postaci gotowej masy do użycia, w pojemnikach 15 kg. Można go nakładać na ściany docieplone styropianem oraz na stare tynki mineralne po uprzednim nałożeniu warstwy gruntującej.
Tynki akrylowe występują w postaci tynków:
-strukturalne z ziarnem od 2 do 5 mm i bez ziarna do nakładania na ściany,
-granitowe z dodatkiem ziaren granitu, do nakładania na ściany piwnic, ogrodzenia, kolumny, zastępuje płytki elewacyjne. Jest niesamowicie prosty w wykonaniu i stosunkowo niedrogi, koszt materiału wynosi ok. 25 zł/m2 Tynk ten jest elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, posiada ciekawą kolorystykę.
Wykonanie faktury tynku szlachetnego;
Nakładanie tynku odbywa się za pomocą pacy metalowej. Grubość warstwy tynku wynosi 2,0 - 4,0 mm w zależności od rodzaju tynku (kruszywa): -BARANEK, -KORNIK, -CIĄGNIONY: -3mm, -WAŁEK: -2mm, -DESZCZYK: - 4mm.
Tynki należy nakładać w zespołach 3-5 pracowników: - przygotowanie zaprawy (wiertarka z mieszadłem);
- 1 pracownik, - nakładanie masy na ścianę (paca metalowa),
- 2 pracowników, - zacieranie (paca styropianowa lub plastykowa).
W przypadku nakładania tynku na dużych powierzchniach ścian, bez możliwości dokonywania przerw technologicznych, pracowników musi być proporcjonalnie więcej.
Fakturę tynku należy wykonać natychmiast po nałożeniu dla następujących tynków:
BARANEK- zacieranie wykonuje się pacą styropianową wyrównując bardzo delikatnie powierzchnię tynku, ruchami kolistymi.
CIĄGNIONY - zacieranie odbywa się za pomocą pacy styropianowej Pacę ciągnie się "z góry do dołu i z dołu do góry".
Fakturę poniższych tynków wykonuje się po upływie 5-10 minut:
KORNIK - zacieranie wykonuje się pacą plastykową trąc mocno kolistymi ruchami. Faktura ta powinna być wykonywana przez pracowników posiadających duże doświadczenie.
DESZCZYK - Zacieranie wykonuje się pacą plastykową ciągnąc pacę "z dołu do góry i z góry na dół".
WAŁEK - Zacieranie odbywa się wałkiem po 2-3 minutach po nałożeniu warstwy pacą metalową. Fakturę tę stosuje się do niewielkich lub wąskich powierzchni.
Najważniejszą sprawą jest właściwe ustalenie czasu po jakim w danych warunkach atmosferycznych (dla istniejącego rodzaju podłoża) należy zacząć proces zacierania.
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH METODĄ LEKKĄ.
Docieplenie wykonuje się na powierzchniach ścian otynkowanych i nie otynkowanych.
1. Tynki kruszące się i odpadające powinno się usunąć lub wzmocnić, przez przemalowanie powłoką gruntującą, następne prace należy wykonywać po 24 godz.
2. Klejenie styropianu, należy wykonać jednorazowo na całej ścianie lub całym budynku:
a) płyty styropianowe przykleić do ściany po posmarowaniu klejem całej powierzchni płyty w formie pasów lub nałożyć klej w postaci placków. Płyty styropianu układa się na ścianie tak jak płytki ceramiczne co pozwala na usunięcie nierówności występujących na ścianie po jej wykonaniu.
b) płytę docisnąc do ściany i zamocować kołkami 4 szt/m2.
3. Kleić siatkę:
a) Nałożyć warstwę kleju szerokości 1,05 m i wcisnąć siatkę (poziomo lub pionowo), pasy siatki winny zachodzić wzajemnie na siebie po 5 cm. Klej wygładzić pacą.
b) Po 24 godz. nanieść kolejną warstwę kleju dla pełnego przykrycia siatki, łączna grubość warstwy kleju powinna wynosić 3mm. Przeszlifować powierzchnię kleju po 24 godzinach od momentu nałożenia. Łączne zużycie kleju do przyklejenia styropianu i zatopienia siatki wynosi od 6 do 9 kg/m2. Wielkość zużycia kleju wynika z nierówności występujących na powierzchni ściany.
4. Po przeszlifowaniu na warstwę kleju trzeba nałożyć grunt za pomocą pędzla lub wałka.
5. Wykonać tynk po upływie 24 godz. od nałożenia gruntu;
a) nanieść warstwę tynku pacą metalową.
b) wykonać fakturę tynku w zależności od wielkości ziarna (ciągniony, kornik, wałek), opis w instrukcji.
c) zużycie tynku wynosi 3,0 kg/m2 dla kruszywa 2 mm i 3,5 kg/m2 dla kruszywa 3 mm.
Docieplenie ścian z pokryciem boazerią PCV.
1. Zamocować do ściany łaty drewniane (pionowe lub poziome); rozstaw łat 0,5m.
2. Ułożyć warstwę styropianu pomiędzy listwami i zamocować kołkami lub klejem.
3. Zamocować do łat płyty izolacyjne - boazeria PCV - używając gwoździ ocynkowanych lub miedzianych. Należy stosować wyłącznie płyty izolacyjne o budowie komorowej zamkniętej, płyta winna stanowić osobny element izolacyjny i konstrukcyjny. Rozwiązaniem połowicznym jest stosowanie skorupowych płyt PCV, importowanych z Ameryki Północnej. Panele te wymagają użycia profilowanych wkładek styropianowych, wciskanych od strony wewnętrznej skorupy dla uzyskania niezbędnej sztywności i izolacyjności. Brak wkładek styropianowych, powoduje odkształcanie elementów skorupowych po kilkuletnim czasie użytkowania oraz nie zapewnia właściwej izolacyjności tych paneli PCV.
Prace docieplające z zastosowaniem płyt PCV można wykonywać samodzielnie w dowolnej porze roku. Rusztowanie ustawia się w miejscu wykonywania prac. Trwałość warstwy docieplającej wynosi minimum 25 lat. Ponadto płyty izolacyjne PCV o budowie komorowej zamkniętej stanowią dodatkową warstwę izolacyjną i są łatwiejsze do utrzymania w czystości oraz nie wymagają odnowy w całym okresie użytkowania.
Docieplenia dachu.
Docieplenia dachów płaskich wykonuje się przez zastosowanie płyt styropianowych o nazwie handlowej PW 11/A (styropian z przyklejoną papą). Płyty te są przyklejane klejem i dodatkowo mocowane mechanicznie za pomocą kołków, do papy na istniejącej powierzchni dachu. Przed przyklejeniem płyt należy wyrównać starą, zniszczoną papę na dachu lub ją wymienić całkowicie. Należy wykorzystać płyty PW wykonane ze styropianu FS 15 lub FS 20 o odpowiedniej grubości. Optymalne grubości styropianu wynoszą 10-12 cm.

 

Termomodernizacja domu (docieplenia) w praktyce

Z niepokojem myślisz o wysokich rachunkach za ogrzewanie? Zastanawiasz się, czy termomodernizacja to odpowiednia inwestycja? A może nie wiesz, jak się do niej zabrać?

Dom rodziny Karolewiczów to dobry przykład poprawnie i dobrze przeprowadzonej termomodernizacji. Ile dzięki niej mogą zaoszczędzić?

Dom jakich tysiące
Dom państwa Karolewiczów z Zielonej Góry to standardowa tzw. kostka wybudowana w latach 70. Charakteryzuje się on brakiem lub nieodpowiednią grubością izolacji na ścianach i dachu, co powoduje nadmierne i bardzo wysokie straty ciepła. W Polsce podobnych budynków jest tysiące, a przy stale rosnących kosztach energii wiele rodzin nie jest w stanie, już teraz, podołać ich utrzymaniu. W typowej kostce 20-30% ciepła ucieka przez ściany, 15-25% przez stare, nieszczelne okna, a 10-15% przez dach. Skutecznym rozwiązaniem w tym przypadku jest termomodernizacja.

Rodzina Karolewiczów rozpoczęła termomodernizację swojego domu w sierpniu 2007 r. Głównym powodem remontu, poza wysokimi rachunkami za ogrzewanie, był brak komfortu cieplnego. „Latem pokoje były przegrzane, zimą nie sposób było je dogrzać” – mówią Karolewiczowie.

Wykonane prace
Prace rozpoczęto od przeprowadzenia audytu energetycznego. Pozwolił on określić, które elementy budynku były odpowiedzialne za straty energii, określić ich wielkość oraz określić zakres koniecznych prac remontowych. Badania termowizyjne wykazały miejsca będące przyczyną największych strat ciepła. W efekcie konieczne okazało się ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, ścian przyziemia, ścian fundamentowych i piwnicznych, daszku nad wejściem do budynku i płyty balkonowej, czyli w zasadzie całej zewnętrznej powłoki budynku.

Do izolacji domu Karolewiczów użyto produktów ze skalnej wełny mineralnej. „Poza właściwościami izolacyjnymi i akustycznymi przekonały nas inne zalety tego materiału. Zależało nam na gwarancji odpowiedniej wentylacji i oddychaniu ścian. Dowiedzieliśmy się, że skalna wełna jest również niepalna i ogniochronna, co poprawia bezpieczeństwo pożarowe budynku i jego mieszkańców” -  komentują Karolewiczowie.
Przeprowadzone prace remontowe objęły elementy budynku:

  • stropodach, który został ocieplony wełną mineralną o grubości 15 cm,
  • ściany piwnic (część naziemna) - ocieplone wełną mineralną o grubości 15 cm,
  • ściany piwnic (część podziemna) – ocieplone wełną mineralną o grubości 12 cm,
  • płytę balkonową nad garażem – została ona ocieplona od spodu i od góry wełną mineralną o grubości 5 cm,
  • ściany zewnętrzne – ocieplone metodą lekką mokrą przy użyciu wełny mineralnej o grubości 15 cm oraz metodą lekką suchą przy użyciu wełny mineralnej (16 cm).

Warto dobrze izolować
Efektywność wykonanych prac termomodernizacyjnych pozwoliło określić następne badanie termowizyjne. Jego wyniki potwierdziły radykalne ograniczenie strat ciepła przez ściany budynku. W rezultacie przeprowadzonego remontu sezonowe zużycie gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania zmniejszyło się prawie dwukrotnie. Ponadto zauważalnie poprawił się komfort cieplny mieszkania. „Nasze wyobrażenie o efekcie cieplnym i oszczędności ciepła się potwierdziły – podkreślają Karolewiczowie. - Po termomodernizacji nie odczuwamy wahań temperatury. Jest ona taka sama w całym domu. Ciepło jest nawet rano, co przed termomodernizacją było nie do pomyślenia. Dodatkową korzyścią z przeprowadzonego remontu jest także zauważalna poprawa wyglądu domu.”

                       
  
Dom Karolewiczów został poddany remontowi w rezultacie akcji „Energooszczędna modernizacja z ROCKWOOL”. To właśnie ich dom wybrano do przeprowadzenia przykładowej inwestycji termomodernizacyjnej. Celem akcji było zachęcenie właścicieli słabo izolowanych domów o energożernych systemach ogrzewania do przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Natomiast inwestorzy indywidualni, którzy chcieliby ocieplić swoje domy, a nie posiadają wystarczających środków, mogą ubiegać się o kredyt na termomodernizację i premię termomodernizacyjną, która pokrywa do 20% wartości kredytu.PROMOCJE: